Zapraszam na psychoterapię indywidualną i grupową metodą psychologii procesu ukierunkowaną na rozwiązanie problemu DDD - Dorosłych Dzieci z domów Dysfunkcyjnych i DDA - Dorosłych Dzieci z domów Alkoholowych. 

Przed psychoterapią można umowić sie na konsultację wstępną. Jest to około 40 minutowa rozmowa, której tematem są problemy klienta, i związane z nimi oczekiwania dotyczące terapii i jej efektów. Służy ona też zapoznaniu sie z terapeutą i ogólnym przedstawieniu przez niego metody i sposobów pracy terapeutycznej na sesjach i w grupie.

Na pierwszych sesjach indywidulanych rozmawia się o oczekiwaniach o soby zgłaszającej się na terapię i zawierany jest pomiędzy nią a terapeutą tzw. kontrakt terapeutyczny, który określa cele terapii oraz zasady formalne, czyli terminy i częstotliwość spotkań, koszt, czas trwania sesji, zasady jej odwoływania. Warto pamiętać, że nie ma reguł pozwalających określić dokładny czas trwania terapii. Wynika to z wyjątkowości problemu każdej zgłaszającej się osoby, jej celów, nastawienia jak i zaangażowania.

Na pierwszym spotkaniu grupowym ustala się Normy i Zasady funkcjonowania i pracy w grupie. Jedną z podstawowych zasad jest zasada poufności. 

Terapeutę obowiązuje tajemnica terapii. Jedyną osobą, z którą rozmawia o prowadzonej terapii jest superwizor, który jednak nie zna danych osobowych osób uczestniczących w terapii. Superwizor służy terapeucie radą bądź refleksją nad jego pracą. Prowadzenie terapii bez superwizji uważane jest za ryzykowne, wręcz nieetyczne. W mojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Strategia na przeżycie nie daje spełnienia w życiu...